นครราชสีมา
นครราชสีมา นครราชสีมา
นครราชสีมา
ค้นหาข้อมูลภายใน KoratMuseum.com
Google

ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา อัลบั้มภาพพิพิธภัณฑ์
นครราชสีมา สถิติการให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
 
เรือนโคราช
   
สอบถามรายละเอียดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ได้ที่โทร : 044 - 253097 หรือ 044 - 009 009 ต่อ 1013, 1010, 1020
โทรสาร : 044 - 253097 หรือที่ : sawadeegan@msn.com
 
มิวเซียมติดล้อ
ความคืบหน้าการก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ระยะที่ 3 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขับเคลื่อนมิวเซียมติดล้อสู่โคราช ชุด“อัจฉริยะ ตัวตนคนอีสาน”
  อ่านข่าวอื่นๆ

  พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร 044 009 009 ต่อ 1013 หรือ 1010
  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อ : 15 เม.ย. 60 l การก่อสร้างลานวัฒนธรรม ระยะที่ 2 l การก่อสร้างลานวัฒนธรรม ระยะที่ 3 l korat Culture MIS

(เริ่มเมื่อนับ 1 มีนาคม 2558)